Szkolenie okresowe ma na celu aktualizacje i ugruntowanie wiedzy i umiejtności w dziedzinie
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zaznajomienie
uczestników szkolenia z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie. 
Szkolenie okresowe odbywają pracownicy inżynieryjno-techniczni przeprowadzane w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego. 

Pracownicy inżynieryjno-techniczni: projektanci,

konstruktorzy maszyn i innych urządzeń

technicznych,

technolodzy

organizatorzy produkcji

 

 

Pierwsze szkolenie okresowe osób zatrudnionych na stanowiskach ineryjno-technicznych trzeba przeprowadzić  do 12 miesięcy, kolejne szkolenian nie rzadziej niż raz na 5 lat.