Szkolenie okresowe ma na celu aktualizacje i ugruntowanie wiedzy i umiejętności w dziedzinie
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zaznajomienie uczestników szkolenia z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie.

Szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadza
się w formie instruktażu. 

Pierwsze szkolenie okresowe osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych trzeba przeprowadzić  do 12 miesięcy, kolejne szkolenian nie rzadziej niż raz na 3 lata. Pracownicy pracujący, gdzie występuje duże zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia, nie rzadziej niż raz w roku.