Szkolenia okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach inżynieryjno-techniczny

Dodane przez Pawcio - pon., 07/15/2019 - 18:11

Szkolenie okresowe ma na celu aktualizacje i ugruntowanie wiedzy i umiejtności w dziedzinie
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zaznajomienie
uczestników szkolenia z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie. 
Szkolenie okresowe odbywają pracownicy inżynieryjno-techniczni przeprowadzane w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego. 

Pracownicy inżynieryjno-techniczni: projektanci,

konstruktorzy maszyn i innych urządzeń

technicznych,

technolodzy

organizatorzy produkcji

 

 

Szkolenia okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.

Dodane przez Anonim (niezweryfikowany) - wt., 06/25/2019 - 18:59

 Szkolenie okresowe ma na celu aktualizacje i ugruntowanie wiedzy i umiejętności w dziedzinie
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zaznajomienie uczestników szkolenia z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie.

Szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadza
się w formie instruktażu.